• Tầng 6, Số 76, Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
  • 0243.555.8598 - 0961.22.46.56
  • contact@smtedu.vn
Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Nguyễn Thị Ánh Tuyết


Phó Giám Đốc Đào Tạo


Giảng viên chính đào tạo phát triển Siêu giác quan và các khóa học kỹ năng khác của công ty và hệ thống SMT.

Từng là Chuyên viên huấn luyện bảo hiểm nhân thọ Công ty BHNT Prudential Việt Nam.

Có kinh nghiệm đào tạo kỹ năng trong các khóa học tâm thái, học làm giàu. Giúp doanh nghiệp có được những nhân viên xuất sắc và gắn bó lâu dài với công ty.


THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

GIẢNG VIÊN

David Ting

David Ting

Tiến sĩ khoa học

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Phó Giám Đốc Đào Tạo

Mai Thị Dung

Mai Thị Dung

Chuyên viên tư vấn

Đinh Văn Đoàn

Đinh Văn Đoàn

Giám đốc đào tạo

Lê Hoàng Minh Hoàng

Lê Hoàng Minh Hoàng

Chuyên viên đào tạo

Peter Teoh

Peter Teoh

Tiến sỹ Thiền học

 
HOTLINE:02435558598