• Tầng 6, Số 76, Đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
  • 0243.555.8598 - 0961.22.46.56
  • contact@smtedu.vn
David Ting
David Ting

Tiến sĩ khoa học

Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Phó Giám Đốc Đào Tạo

Mai Thị Dung
Mai Thị Dung

Chuyên viên tư vấn

Đinh Văn Đoàn
Đinh Văn Đoàn

Giám đốc đào tạo

Lê Hoàng Minh Hoàng
Lê Hoàng Minh Hoàng

Chuyên viên đào tạo

Peter Teoh
Peter Teoh

Tiến sỹ Thiền học

 
HOTLINE:02435558598